Haptonomie

Haptonomie onderzoekt en beschrijft alles wat voelbaar is in het contact met elkaar en onze omgeving. Onze lichaamstaal vertelt ons hoe we dit contact ervaren. Zo verduidelijkt haptonomie het verband tussen het voelen met je lichaam (tasten) en je innerlijke gevoelens (emoties).

In contact met je gevoel

Mensen zijn gebouwd op contact. Contact en communicatie verlopen grotendeels non verbaal, via je lichaamstaal. Via je lichaam -in houding, beweging, stem, mimiek en gebaar- druk je uit hoe je je voelt, wat je wilt en wie je bent. Letterlijk betekent contact 'mèt gevoel', maar in hoeverre sta je werkelijk in contact met je gevoel? En waarom is het zo belangrijk om je gevoelsmatig met anderen te kunnen verbinden? Haptonomie geeft daar antwoorden op.

Mijn registraties

Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)

Links

Afspraak maken