Bewustwording en gedragsveranderingen vragen tijd

Haptotherapie is geen snelkookrecept voor gelukzaligheid. Bewustwording en gedragsveranderingen vragen immers tijd, persoonlijke aandacht,- en inzet om tot een duurzaam resultaat te leiden.

Duurzaam resultaat

Deze resultaten kunnen zijn:

  • meer (h)erkenning en acceptatie van eigen gevoelens.
  • toegenomen bewustwording van lichamelijke signalen bij druk, stress.
  • uitbreiding van vaardigheden om eigen grenzen te hanteren.
  • gegroeid zelfvertrouwen.
  • positiever zelfbeeld.
  • meer durf,- en initiatief om persoonlijke contacten aan te gaan.
  • meer intimiteit ervaren in relaties.
  • toename van draagkracht en vitaliteit.
  • eigen keuzes maken op basis van gevoel èn verstand en hiervoor verantwoordelijkheid dragen.
  • toegenomen gevoel van zelfstandigheid.

Mijn registraties

Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)

Links

Afspraak maken