Uw privacy

Haptotherapie Roel Nooteboom, gevestigd aan Bergstraat 31, 3811 NG te Amersfoort (06-23049417) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend haptotherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten of producten.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

 • NAW-gegevens verzekerde.
 • Geboortedatum en eventueel verzekerdennummer verzekerde.
 • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling).
 • Omschrijving behandeling, bijvoorbeeld: behandeling haptotherapie.
 • Kosten van de behandeling.

Daarnaast bewaar ik in mijn administratie gegevens als:

 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Burgerservicenummer (BSN).

Cookies of vergelijkbare technieken

Haptotherapie Roel Nooteboom gebruikt de social media LinkedIn. In het privacybeleid van het betreffende social media kanaal kunt u lezen wat zij precies met de verzamelde informatie doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Haptotherapie Roel Nooteboom. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens waarover ik (van u) beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat bovenstaande verzoek door u gedaan is, vraag ik u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het genoemde verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek. Haptotherapie Roel Nooteboom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Haptotherapie Roel Nooteboom neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met mij via bovenstaand e-mailadres.

Mijn registraties

Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)

Links

Afspraak maken